MASCOT i trøjen

– på mission i Afghanistan
Afghanistan - news 2009
2. Oktober 2009
MASCOT er nu også at finde på en gruppe civile håndværkere i Afghanistan, der hjælper med at holde bygninger og infrastruktur på Camp Shorabak i Helmand provinsen i orden.

Et hold på 12 officerer, befalingsmænd, teknikere og håndværkere ved Flyvestation Karup, et såkaldt OMLT hold, er via NATO sendt af sted af det danske forsvar for at hjælpe afghanere med selvstændigt at drive en kaserne med 4000 soldater. OMLT holdet skal blandt andet vejlede kasernes Facility Engineer, hvis afdeling i fremtiden skal kunne opbygge, vedligeholde og servicere bygninger og installationer.

Hertil er knyttet en gruppe af civile håndværkere under DPW (Department of Public Works). Da DPW ikke udleverer arbejdstøj til personalet, er det svært at se forskel på basens arbejdere og andre civile i området. Ydermere er arbejdernes eget tøj ikke særlig velegnet til det arbejde, der skal udføres. Ønsket er at give arbejderne følelsen af at tilhøre en enhed knyttet sammen af deres fag – en slags faglig stolthed. Soldaterne har deres uniformer og gradstegn – der skal også slås et slag for håndværkerne. Og det kræver rigtigt arbejdstøj!

Efter henvendelse fra en af basens ingeniører har MASCOT sponsoreret arbejdstøj til en gruppe af DPW. Toledo bukser, Gerona jakker og Gibraltar bælter blev sendt af sted til Afghanistan, og modtagelsen skabte stor glæde. »Med udleveringen af det nye arbejdstøj er der skabt stor stolthed og glæde hos den enkelte medarbejder samt en enhedsfølelse i DPW og gjort afdelingen synlig på Camp Shorabak«, rapporterer et dansk medlem af OMLT. »Brystet på de fleste hævede sig en smule efter udleveringen, og det var tydeligt, at flere af dem følte, at de lige var blevet forfremmet fra at være civile arbejdere til nu at være en fast og vigtig del af Afghanistans daglige kamp for at nå en bedre fremtid«.

Der er udelukkende kommet positive tilbagemeldinger på tøjet, og nu hvor arbejderne er klædt i MASCOT, bliver der lagt mærke til DPW