MASCOT på rette vej

- årsregnskab 2013
Michael Grosbøl - 2014
8. Juli 2014

Det er tid for offentliggørelsen af årsregnskaberne, og også MASCOT er klar med årsregnskabet for 2013.

I 2013 steg nettoomsætningen 4,4% fra 2012 til 581,4 mio. Det er den højeste nettoomsætning i virksomhedens 32-årige historie, men det blev ikke året med det bedste resultat. Resultatet før skat er på 50,7 millioner – noget højere end 2012, men kun det fjerdehøjeste i MASCOTs historie.

Støt stigende produktionsomkostninger

Tallene siger klart noget om markedet for arbejdstøj lige nu, fortæller ejer og administrerende direktør Michael Grosbøl: »Det er blandt andet historien om, at produktionsomkostningerne stiger voldsomt, og at MASCOT ikke har valgt at lægge den fulde omkostningsstigning over på kunderne. Vi arbejder konstant på at højne effektiviteten i produktionen for derved at nedsætte omkostningerne i stedet for at sætte priserne på arbejdstøjet tilsvarende op«.

Egenproduktion som en af få

Arbejdstøj er meget dyrere at fremstille end fx modetøj. Det enkelte produkt tager længere tid at lave, da der er mange syninger, kvalitetskontroller og arbejdsgange. Derfor søger også arbejdstøjbranchen mod lande, der har lave lønninger. MASCOT flytter dog ikke produktionen rundt fra ordre til ordre, men har for mange år tilbage valgt en helt anden strategi. I 2008 indviede MASCOT således den første af nu fire egne fabrikker, hvor det er MASCOTs egne medarbejdere, der producerer arbejdstøjet. De tre af fabrikkerne ligger i det nordlige Vietnam, og det giver rigtigt mange fordele at have egen produktion med egne politikker.

Mange gevinster ved egenproduktion

»Vi har mulighed for at fokusere maksimalt på produktkvaliteten – både hvad angår metervarer og syninger – og det lønner sig selvfølgelig i den sidste ende, for med høj produktkvalitet får vi tilfredse kunder og en lav reklamationshåndtering«, siger Michael Grosbøl.
At have egenproduktion har også en stor betydning for leveringsevnen. MASCOT er ikke på samme måde som andre i branchen afhængig af underleverandørers planlægning. »Er der kapacitetsproblemer, fx på grund af nye, store ordrer, som rydder lageret for en eller flere varer, etablerer vi blot nye sylinjer og kommer hurtigt på niveau igen. Derfor er vi i stand til at afsende ca. 97% af alle ordrer fra vores færdigvarelager inden for 24 timer. Den fleksibilitet var ikke mulig, hvis ikke vi rådede over vores egne fabrikker«, siger Michael Grosbøl.

Gode, sikre og trygge arbejdsforhold i produktionen - Laos - 2014

Effektivitet nedsætter kundens købspris

Som et modtræk til de støt stigende lønninger i produktionslandene, har MASCOT med egne fabrikker også mulighed for kontinuerligt at arbejde på et effektivitetsforbedringsprogram, der i korte træk går ud på, at MASCOT investerer sig ud af lønstigningerne ved at øge effektiviteten. Den øgede effektivitet kommer i sidste ende kunderne til gode, da øget effektivitet nedsætter produktionsprisen og dermed også salgsprisen på det endelige produkt. »Vi har investeret mange penge i fx et højt automatiseret transportsystem på sylinjerne, så sydelene bliver sat på klemmer, der via et transportbånd i loftet bliver transporteret videre til næste syerske, således vi slipper for dyre, manuelle arbejdsgange. Og det er blot et af eksemplerne på, hvordan vi hele tiden analyserer på, hvordan syerskerne kan få mulighed for at sy mere effektivt. Det er både til gavn for vores kunders købspris, og for den enkelte syerske, der syr på akkord«, siger Michael Grosbøl, der er anden generation på posten som administrerende direktør i familievirksomheden.

Arbejdstøj – et socialt ansvarligt anliggende

I modsætning til arbejdstøjleverandører, der baserer produktionen på skiftende lønsystuer, har MASCOT også en anden afgørende fordel: MASCOT kan gøre produktionen af arbejdstøj til et socialt ansvarligt anliggende, og den mulighed har man fra dag ét i Asien benyttet sig af. De 1.700 medarbejdere på fabrikkerne med europæisk ledelse får fx gratis lægebehandling på fabrikkens egen lægeklinik, betalt kantineordning, organisationsret og sundhedskampagner – præcis som det findes på europæiske virksomheder. Men det er langt fra standard i Vietnam, og når både de arbejdsmæssige og de sociale forhold er i top, får MASCOT også en mere håndgribelig gevinst. Et konkret resultat af CSR-politikkerne er nemlig, at der er høj effektivitet og et meget lavt antal opsigelser på fabrikkerne, hvilket i sidste ende gør dem mere profitable. Det er igen med til at holde prisen nede på det færdige produkt.

Sikring af produktionsomkostninger på sigt

MASCOT har dog i de senere år måttet erkende, at lønpresset i Vietnam er blevet stort. En syerskes løn er steget til det tredobbelte over de seneste fem år, og MASCOT har derfor måttet se sig om efter alternativer for også på længere sigt at forbedre konkurrenceevnen. Derfor investerede MASCOT sidste år godt 37 mio. kroner i en ny fabrik i Laos, som blev indviet ved årets udgang, og som forventes at komme til at beskæftige omtrent 800 medarbejdere inden udgangen af 2014. Laos er naboland til Vietnam, men lønnen ligger på cirka det halve af lønnen i Vietnam. »Vi var nødt til at sikre, at vi også i fremtiden kan holde produktionsomkostningerne og dermed salgspriserne på et rimeligt niveau. Og jeg har det fint med, at vi benytter os af den billigere arbejdskraft, fordi vi jo i Vietnam i udpræget grad har set, hvordan vi samtidig er med til at udvikle lokalsamfundene og løfte landenes velstandsniveau«, siger Michael Grosbøl. Indtil videre har direktøren ingen planer om at lukke ned i Vietnam, men som med alt andet, så følger MASCOT udviklingen nøje.

Egne fabrikker i Vietnam:

Alt i alt tilfredshed med 2013

Direktøren udtrykker overordnet set tilfredshed med årsresultatet for 2013, for man skal tage i betragtning, at vi befinder os i en lavkonjunktur. »Vi er på rette vej i henhold til vores langsigtede og ambitiøse, organiske vækstmål, men det er ikke de eneste parametre for succes. Produktkvalitet og socialt ansvar er byggestenene, som vi skal basere vores vækst på, og så må vi tage væksten i et tempo, som ikke går ud over nogen af delene. Og at holde dedikeret fokus på både produktkvalitet og socialt ansvar koster, men jeg er ikke i tvivl om, at det er pengene værd i det lange løb – både for os og for køberne af vores arbejdstøj. Det skal stadig være en god forretning i form af lang holdbarhed, behagelig pasform, unikt design og god samvittighed at investere i MASCOTs arbejdstøj«, understreger Michael Grosbøl.