Folketingets Erhvervsudvalg

besøger MASCOT
MASCOT® WORKWEAR - 2016
13. September 2016

MASCOT havde den 12. september 2016 besøg af Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Folketingsmedlemmerne var på studiebesøg hos en række lokale virksomheder, som et led i udvalgets fokus på produktionsvirksomheder i Danmark.

Udvalget startede med en rundvisning i MASCOTs logistikcenter med varemodtagelse, pakning og forsendelse samt i udviklingslaboratoriet og trykkeriet. Deltagerne var spørgelystne og meget interesserede i alle processerne.
Herefter samledes udvalget til en rundbordssamtale med administrerende direktør for MASCOT, Michael Grosbøl. Udvalgsformand Morten Bødskov ønskede især at høre om MASCOTs udfordringer i forhold til kompetencer og produktivitet, for at få et indblik i virksomhedens situation og fremtidsudsigter.

Den efterfølgende dialog skitserede nogle af de muligheder og udfordringer, der er for en international familievirksomhed i Danmark. Det var især emner som drift, kompetencer og eksportmuligheder, der var på dagsordenen. Michael Grosbøl gav forskellige input til, hvordan han så mulighederne for vækst i danske virksomheder, og hvordan lovgivning kan være med til at enten forhindre eller sikre beskæftigelse og innovation i dansk erhvervsliv.

Besøget hos MASCOT var ét af fem besøg i en rundtur blandt jyske produktionsvirksomheder. Udvalget besøgte også Grundfos, Siemens, Lego og Multicut.
»Et studiebesøg af denne karakter er meget vigtig for os, da vi kan få et førstehåndsindtryk af de potentialer og udfordringer, som de forskellige typer virksomheder står overfor«, siger Morten Bødskov (S), formand for Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg.

Besøget skal ses i forlængelse af udvalgets besøg hos en række produktionsvirksomheder i Østdanmark samt en høring på Christiansborg om netop produktionsvirksomheder.

Deltagere fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

Morten Bødskov (S), formand
Erik Christensen (S)
Thomas Jensen (S)
Jan Rytkjær Callesen (DF)
Torsten Schack Pedersen (V)
René Gade (ALT)
Udvalgsassistent Signe Draabe Bruunsgaard