MASCOT tager etisk, socialt og miljømæssigt ansvar

- en konstant søgen efter socialt ansvarlige materialer og metoder


Hos MASCOT er de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter tæt forbundet. Der skal være kvalitet i alle led. Et kontinuerligt bevis på, at vi sikrer kvalitet i processerne, er MASCOTs ISO 9001 certificering. ISO 9001 er en certificering af vores kvalitetsledelsessystem. Den har – nøjagtigt som MASCOT – det særlige fokus at forbedre evnen til konsekvent at levere produkter og tjenester, der opfylder kundernes krav. Vi auditeres løbende til ISO 9001 af en objektiv part.

ISO 9001

Vi har som ambition, at vi skal mere end at opfylde kundernes behov og krav. Vi har også et ansvar i forhold til at være fremsynede, hvad angår mulighederne for at gå et ekstra skridt i bæredygtige og sociale forhold. Derfor etablerede vi som nogle af de første vores egen produktion af arbejdstøj i Vietnam og Laos. Her sikrer vi kvalitet i både produkter og arbejdsforhold. Det sociale aspekt har været yderst vigtigt i hele opbygningen af vores egen produktion. Vi lever naturligvis også op til alle miljøkrav med genbrug af restaffald, spildevandsrensning etc.

I MASCOT arbejder vi ud fra et globalt adfærdskodeks, et såkaldt Code of Conduct, der består af en række grundlæggende principper for etisk og ansvarlig adfærd verden over.

Oeko-Tex® Standard 100

Som tekstilproducent bærer vi kontinuerligt et ansvar i forhold til at arbejde på at minimere den miljømæssige belastning ved produktionen. Vi er blandt andet meget omhyggelige med at udvælge leverandører, og vi laver kontinuerlige tjek af leverandører. Og så producerer vi frem for alt arbejdstøj af høj kvalitet, der kan holde længe, så det ikke produceres til en kort holdbarhed og dermed unødigt ressourceforbrug.