Social ansvarlighed

  MASCOT Vietnam - Lunch
  Tue, 16 Jun 2
  Efter et år med produktion på MASCOTs virksomhed i Vietnam er det tid til at gøre status over, hvordan en hverdag for en danskejet virksomhed i Vietnam ser ud.

  Hvordan overfører man dansk virksomhedskultur og danske medarbejderrettigheder til en fabrik i et land, hvor god løn og gode arbejdsforhold ikke er en selvfølge? Læs her hvordan MASCOT har fået den 15.000 m2 store fabrik op at køre, og hvordan virksomheden i kraft af dette ofte fremhæves af europæiske arbejdsmarkedsforskere som et godt eksempel.

  Da MASCOT i marts 2008 indviede egen fabrik i det nordlige Vietnam 50 km fra Hanoi, var social ansvarlighed allerede en naturlig del af det at drive forretning. Virksomhedens administrerende direktør, Michael Grosbøl, forklarer: »Det er vigtigt for MASCOT ikke blot at skabe værdi for virksomheden, men også for det samfund, vi opererer i. Det gør vi blandt andet ved at agere som en ansvarlig samfundsborger, at sikre stabilitet i driften samt at være en god arbejdsgiver for de ansatte«.

  Godt arbejdsmiljø

  MASCOT arbejder tæt sammen med det lokale samfund i Hai Duong provinsen, hvor MASCOTs fabrik er placeret, og har som den første udenlandske virksomhed i Vietnam eget toldlager. Her beskæftiger MASCOT omkring 700 medarbejdere med syning af MASCOTs produkter, quiltproduktion, håndtering af råvarelager samt administration. Den administrerende direktør for fabrikken i Vietnam, Thomas Bo Pedersen, har som tidligere chef for erhvervsafdelingen på den danske ambassade i Hanoi et godt kendskab til Vietnam og dens befolkning: »De udenlandske investeringer er vokset kraftigt i Vietnam de seneste år, og der er efterhånden mange gode jobmuligheder for vietnameserne. For at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft er det vigtigt for MASCOT, at være blandt de bedste arbejdsgivere og skabe et godt arbejdsmiljø for de ansatte«.

  Egen lægeklinik på fabrikken

  Af konkrete initiativer har MASCOT ansat egen læge og sygeplejerske, der begge arbejder fuld tid på fabrikkens lægeklinik, hvor de ansatte ud over behandling kan få vejledning om sundhed og sygdomsforebyggelse. For nyligt afholdt virksomheden et informationsmøde for alle ansatte om AIDS, og hvordan den i Vietnam udbredte sygdom forebygges. Til mødet havde virksomheden inviteret en kendt AIDS aktivist, som fortalte sin personlige historie som AIDS ramt, og hvordan sygdommen undgås. Det vakte en del opsigt, at MASCOT som den første virksomhed i Hai Duong har taget dette initiativ, og det blev blandt andet fyldigt dækket i vietnamesisk TV.

  Gode rammer - gode resultater

  Ud over det forebyggende sundhedsarbejde har MASCOT foretaget en række tiltag for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. De ansatte på fabrikken i Vietnam tilbydes en god løn samt en otte timers arbejdsdag modsat de lange arbejdsdage, der ofte arbejdes på fx kinesiske fabrikker. Ydermere får medarbejderne god og velnærende gratis mad i kantinen, betalt barselsorlov og medlemskab i en fagforening. »Medarbejdergoderne på vores fabrik i Vietnam kan lyde som en selvfølge for en dansker, men forholdene er helt anderledes i Vietnam, og vores medarbejderforhold gør MASCOT til en attraktiv arbejdsplads for vietnameserne«, vurderer Thomas Bo Pedersen.

  Mønstereksempel på social ansvarlighed

  Sidste år blev MASCOT tildelt en særlig hædersbevisning af Hai Duong provinsen og Det Vietnamesiske Ministerium for Planlægning og Investeringer for at være forgangsvirksomhed blandt private investorer i Vietnam. Her blev MASCOTs store indsats på det sikkerhedsmæssige og præventive sundhedsområde fremhævet samt virksomhedens løn- og arbejdsforhold. »Vi bliver ofte nævnt som et mønstereksempel både af vietnameserne og af diverse danske og udenlandske arbejdsmarkedsforskere. Udflytning af produktion til lavlønslande bør ikke ske på bekostning af grundlæggende sociale rettigheder, og derfor arbejder MASCOT ud fra en Corporate Social Responsibility tankegang og har et særligt Code of Conduct for vores leverandører og producenter«, siger Thomas Bo Pedersen. Også dansk fagbevægelse har set virksomheden efter i sømmene, og fabrikken i Vietnam har haft besøg af LO/FTF’s fællesudvalg samt af 3F Silkeborg, som begge udtrykte anerkendelse af virksomhedens CSR indsats.

  Globalt adfærdskodeks

  Også som samarbejdspartner har MASCOT et godt ry. Virksomhedens Code of Conduct er især rettet mod virksomhedens leverandører rundt omkring i verden, som skal forholde sig til MASCOTs regelsæt inden for miljø, arbejdsmiljø og menneskerettigheder. MASCOTs leverandører skal overholde gældende love og regulativer, og produktionsfaciliteterne skal være af en vis standard og ikke udgøre en sundhedsmæssig risiko for de ansatte. Og så er børnearbejde strengt forbudt, ligesom MASCOTs egne inspektører skal have adgang til at tjekke leverandørernes forhold.

  Skulderklap til MASCOT

  I januar fejrede vietnameserne Tet, det vietnamesiske nytår, hvor de ansatte tilbragte to ugers ferie fra produktionen på MASCOT. Mange virksomheder oplever i forbindelse med Tet, at 20-30 % ikke møder op på arbejde igen efter ferien, da mange vietnamesere bruger helligdagene til at finde nyt arbejde. Hos MASCOT oplevede man kun et tab på tre medarbejdere, og det anser koncernens administrerende direktør, Michael Grosbøl, for et sundhedstegn: »Vi ser det som et stort klap på skulderen og som et sundhedstegn for den virksomhed, vi driver i Vietnam. Social ansvarlighed er ikke en hovsaløsning, som kun skal bruges, når problemerne opstår. Det er en vedvarende proces, der kontinuerligt skal udmøntes i handling, og det gør vi ved at holde fast i god forretningsetik og tilpasse de danske medarbejdergoder til vietnamesiske forhold«, slutter Michael Grosbøl.