At være medarbejder hos MASCOT

  MASCOT er en international virksomhed med medarbejdere i ca. 20 lande. I hovedkvarteret i Danmark sidder 400 ansatte med +15 forskellige nationaliteter og med daglig kontakt til kunder over hele kloden. Vil du være med på holdet?

  Virksomhedskulturen

  Hos MASCOT hersker et energisk engagement og en løsningsorienteret fleksibilitet, der kommer kunderne til gode. Høj kvalitet og kundernes behov er naturligt i fokus for MASCOTs medarbejdere.
  Medarbejdernes kompetencer rækker langt ud over det faglige. Som medarbejder hos MASCOT må du være selvstændig og ansvarsbevidst. Der stilles høje krav og gives et stort ansvar til hver enkelt medarbejder. Hos MASCOT er vi meget bevidste om, at det er medarbejdernes adfærd, holdninger, uddannelser, knowhow og erfaringer, der udgør MASCOTs samlede kompetence.

  Medarbejderne

  Medarbejderne i virksomheden er den vigtigste ressource, da kun en kompetent og veluddannet medarbejderstab kan videreføre og videreudvikle virksomheden til at imødegå de fremtidige udfordringer. Vi ansætter og udvikler alle medarbejdere på baggrund af deres potentiale samt opnåede resultater og belønner efter indsats og i særdeleshed resultater.
  Kendetegnende for alle medarbejdere er et stort engagement, fleksibilitet og disciplin i arbejdet. Det er kendetegnende for virksomheden, at alle opfører sig etisk korrekt såvel internt som eksternt.
  Det tilstræbes, at alle personlige såvel som faglige interesser tilfredsstilles i størst muligt omfang, så længe disse er i harmoni med virksomhedens interesser og mål.
  Kun når vi alle i fællesskab arbejder for virksomhedens mål, kan vi få succes og nå vores mål på lang sigt. Derfor opfordres alle ansatte til at videreudvikle sig personligt og fagligt inden for hver deres arbejdsområde – blandt andet gennem uddannelse – og alle ansatte støttes heri af virksomheden.

  Mangfoldighed

  MASCOTs medarbejdere udfører tilsammen en lang række arbejdsfunktioner, og har mange forskellige nationaliteter, uddannelser og baggrunde. Fælles for alle er en professionel tilgang til arbejdet, fleksibilitet og omstillingsparathed. MASCOT er en arbejdsplads med stort udviklingspotentiale og mange medarbejdere har været ansat i virksomheden i +10 år.