Gode, sikre og trygge arbejdsforhold i produktionen

  Hos MASCOT syer vi selv tøjet. +3500 medarbejdere er ansat til at fremstille arbejdstøj og vintertøj på MASCOTs fabrikker i Vietnam og Laos. Her arbejder de i en europæisk arbejdskultur under sikre og trygge ansættelsesforhold.

  MASCOT® Vietnam

  Vietnam Fabrik

  MASCOT® Laos

  Laos Fabrik

  MASCOTs første fabrik i Asien blev indviet i marts 2008, og i dag arbejder +3500 MASCOT-ansatte i Vietnam og Laos med at producere arbejdstøj og vintertøj. I øjeblikket er fabrikken i Laos under kraftig udvidelse.

  Vi ansætter ’mascottere’

  Langt størsteparten af MASCOTs produkter – alt vinterbeklædning og arbejdstøj – laver vi selv på vores egne fabrikker. Når mange millioner kvalitetsprodukter hvert år skal produceres i en effektiv produktionskæde, kræver det dygtige og dedikerede medarbejdere. Derfor har vi vores egen særdeles erfarne HR-afdeling, både i Vietnam og Laos. De sørger for at rekruttere alle nye medarbejdere, og her ansættes naturligvis også ud fra kvalifikationer og mindset ligesom i MASCOTs europæiske selskaber. I og med at vi rekrutterer alle ansatte selv, kan vi garantere, at minimumalderen for fuldtidsjob altid overholdes, og at vi ikke har børnearbejde. Alle ansatte har gode ansættelsesvilkår med en ordentlig løn, og der er fuld gennemsigtighed i aflønninger og bonusmuligheder. Eventuelt overarbejde varsles forud og aflønnes efter forhøjede procentsatser. Medarbejderne har naturligvis organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger. MASCOTs HR-afdeling har også en løbende dialog med organisationer og myndigheder som fx beskæftigelsesministeriet for at sikre gennemførelsen af det højeste niveau for arbejdsvilkår. Vi har modtaget flere priser for at have et godt arbejdsmiljø og for at fremstå som leverandør at gode og sikre arbejdspladser.

  MASCOT® Vietnam - Ney Year - Dancing

  Nytårsfesten er en kæmpe begivenhed for de asiatiske mascottere. Festen har både officielle elementer og mere uformelle aspekter, såsom en danse-/sang-/teaterkonkurrence. Konkurrencelystne medarbejdere forbereder sig i fritiden i flere uger forud i håbet om at præsentere den bedste optræden og vinde konkurrencen.

  Sikkerhed er en topprioritet

  Lige fra dag ét har sikkerhed været øverst på agendaen. Således har vi gennemført byggeriet af vores fabrikker uden arbejdsulykker. Og det er et særsyn i Vietnam og Laos. Det er sket som følge af en grundlæggende og grundig sikkerhedstræning af alle bygge-arbejdere, strikte regler om fx sikkerhedshjelme og sikkerhedsprocedurer, og ved hjælp af daglig overvågning af byggepladsen. Sidstnævnte blev gennemført for at sikre, at alle regler blev overholdt, og at kun godkendte maskiner fik adgang til byggepladsen.

  På fabrikkerne er sikkerhedstræning ligeledes en dagligdagsbegivenhed. Alle medarbejdere indgår i et sikkerhedstræningsprogram fra første ansættelsesdag, og herefter følger løbende sikkerhedstræning, således ingen er i tvivl om, hvordan eksempelvis maskiner skal betjenes. Derudover udfører MASCOT dagligt sikkerhedsinspektioner, ligesom der er sikkerhedsansvarlige i alle afdelinger. MASCOT registrerer alle sikkerhedshændelser, og sundheds- og sikkerhedsudvalget evaluerer alle begivenheder. Ud over træning relateret til det daglige arbejde, afholder MASCOT brandslukningsøvelser, evakueringsøvelser og førstehjælpstræning med jævne mellemrum. I tillæg kommer træning og viden om trafiksikkerhed.

  Vietnam - Fire drill - people

  Sunde medarbejdere

  Når man vælger at placere sin produktion i et (eller flere) udviklingslande, har man samtidig valgt at forpligtige sig i medarbejderne og lokalmiljøet. Det indebærer en række udvidede tiltag for at skabe et godt arbejdsmiljø, høj sikkerhed og ikke mindst sundhed for medarbejderne. Derfor har vi fra dag ét haft vores egne lægeklinikker på fabrikkerne. Her kan alle ansatte få gratis lægehjælp af dygtige læger og sygeplejersker som en del af ansættelsen. Sundhedsklinikkerne er officielt registrerede og statscertificerede. Sundhedspersonalet gør også en stor indsats i form af forebyggende sundhedsarbejde og informationskampagner. Med informationskampagnerne ønsker MASCOT at give medarbejderne viden om, hvordan de kan passe på deres helbred med eksempelvis de rette spisevaner og en god personlig hygiejne. Desuden laves informationskampagner om (smitsomme) sygdomme og epidemier.

  Hver dag nyder alle medarbejdere et godt og nærende gratis måltid i kantinen. Menuen sammensættes nøje og laves hver dag af friske råvarer, så den har den helt rigtige næringsmæssige sammensætning og smager og mætter godt. MASCOTs læger og sygeplejersker holder dagligt tilsyn med MASCOTs kantine. Der tages prøver af maden hver dag for at sikre høj kvalitet og for at undgå madforgiftning.

  Vietnam - Sunde medarbejdere - people eating lunch

  Alle MASCOTs egne produktionssteder er certificeret efter den mest skrappe CSR-certificering, der findes, SA8000. I denne certificerings halvårlige eksterne audits er arbejdsforhold, sikkerhed og sundhed for medarbejderne i højeste fokus. Læs meget mere om SA8000 her.

  SA8000

  Egen produktion og handelsvarer 


  75% 25%

  af MASCOTs arbejdstøj er produceret på egne produktionsfaciliteter i Vietnam og Laos

  af MASCOTs arbejdstøj er handelsvarer


  Omkring 75 % af det arbejdstøj, vi sender ud til kunderne, er fremstillet på vores egne fabrikker i Vietnam og Laos. Den resterende del af MASCOTs produkter (godt 20% af de varer, vi sender ud) er fremstillet som følge af særlige produktionsmetoder, fx sikkerhedssko, sokker og knæpuder. Disse produkter er fremstillet på eksterne produktionssteder, der er specialiserede i netop disse produktionsmetoder. Ud over at MASCOT selv besøger disse produktionssteder, har MASCOT tilknyttet anerkendte tredjeparts-certificeringsinstitutter, der auditerer fabrikkerne årligt for en kontinuerlig sikring af høj kvalitet for mennesker og miljø.