MASCOT og verdensmålene

De 17 verdensmål - logo

Langt størsteparten af MASCOTs produkter er produceret på egne fabrikker, hvor produktionen sker effektivt og med stor respekt for miljø og mennesker.

De 17 verdensmål

FN har formuleret 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som det forventes, at alle lande, virksomheder og organisationer arbejder for at indfri inden 2030. De 17 verdensmål er fælles pejlemærker, således alle aktører kan omsætte de globale behov til forretningsløsninger, som kan være med til at skabe en bæredygtig fremtid for kommende generationer.

MASCOT arbejder med alle de 17 verdensmål på forskellige planer, og det arbejde vil vi udbygge og intensivere frem mod 2030. Med produktionen af arbejdstøj vil vi være med til at afskaffe fattigdom og sult, sikre sundhed og uddannelse samt tilbyde anstændige jobs. Blandt andet.

MASCOT tager sit ansvar for miljø og mennesker

MASCOT arbejder for at skabe bæredygtige løsninger gennem hele produktionsleddet. Som global tekstilvirksomhed bærer vi et stort ansvar for at sikre mennesker og miljø både på produktionssteder og i resten af forsyningskæden. Det er et ansvar, vi helt naturligt tager.

Afskaf fattigdom
Læs mere
Stop sult
Læs mere
Sundhed og trivsel
Læs mere
Ligestilling
Læs mere
Anstændige jobs og økonomisk vækst
Læs mere
Ansvarligt forbrug og produktion
Læs mere
Globale partnerskaber
Læs mere

De 17 bæredygtighedsmål beskriver en række globale udfordringer, som forpligter alle FNs medlemslande til at arbejde henimod målene. Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling: økonomisk, social og miljømæssig udvikling.

Gode, sikre og trygge arbejdsforhold i produktionen-MASCOT ACCELERATE