SA8000

  Som en af Europas største privatejede producenter af arbejdstøj er det vigtigt, at MASCOT tager sit sociale ansvar alvorligt.

  Vietnam - Sunde medarbejdere - people eating lunch

  Ud over at fokusere på social ansvarlighed på hovedkontoret vest for Silkeborg, har MASCOT også fokus på at opfylde det etiske, sociale og miljømæssige ansvar ude i verden blandt andet i vores produktion i Vietnam og i Laos, som begge er SA8000-certificeret.

  SA8000 er den mest anerkendte internationale standard for social ansvarlighed

  SA 8000 er en kontrollerbar certificeringsstandard baseret på internationale arbejdspladsnormer ifølge den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner, i verdenserklæringen om menneskerettighederne og FN-konventionen om børns rettigheder. Den kendetegner virksomheder, der har medarbejdernes rettigheder og velvære i fokus. En virksomhed, der har modtaget SA8000-certificeringen, garanterer overfor omverden og egne medarbejdere et sikkert og trygt arbejdsmiljø, samt tilbyder gode arbejdsvilkår tilpasset lokale forhold.

  Vietnam - SA8000 PDF Laos - SA8000 PDF

  For MASCOT er SA8000-certificeringen vigtigt, da vi derved over for omverdenen kan dokumentere det sikre og trygge arbejdsforhold, som vi har på vores fabrikker i Vietnam og Laos. Et sikkert arbejdsmiljø og gode forhold for medarbejderne er med til at forbedre arbejdsmoralen, skaber pålidelige samarbejdsaftaler med underleverandører og en forbedret kommunikation mellem lederen og den enkelte medarbejder.

  Virksomheder, som opnår SA8000 kan vise og dokumentere, at de

  ikke har børnearbejde

  ikke har børnearbejde

  ikke har tvangsarbejde

  ikke har tvangsarbejde

  har et godt arbejdsmiljø tilpasset lokale forhold

  har et godt arbejdsmiljø tilpasset lokale forhold

  har organisationsret

  har organisationsret

  ikke har diskrimination

  ikke har diskrimination

  ikke har tvangsarbejde

  har rimelig arbejdstid og løn

  fokus på sundhed og sikkerhed

  fokus på sundhed og sikkerhed

  har et effektivt ledelsessystem blandt andet med kontrol af underleverandørers medarbejderforhold

  har et effektivt ledelsessystem blandt andet med kontrol af underleverandørers medarbejderforhold

  Med SA8000-certificeringen tilslutter virksomheden sig, at man ønsker at afskaffe børnearbejde. MASCOT ønsker, at sikre alle medarbejders udvikling og hjælpe dem med at opretholde en god levestandard. SA8000-certificeringen af MASCOTs fabrikker i Vietnam og Laos dokumenterer de gode og trygge arbejdsforhold på fabrikkerne over for samarbejdspartnere og kunder.

  Fire årlige SA8000-audits

  MASCOTs produktion i Laos og i Vietnam auditeres af eksterne parter to gange årligt. Den ene er et annonceret besøg, mens audit-teamet på den anden årlige audit kommer uanmeldt. Hver audit gennemføres meget grundigt og tager typisk 2-3 fulde dage hver gang, hvert sted. På hver audit gennemgås mange forskellige dokumenter og kontrakter, ligesom der foretages grundige inspektioner på stedet, interviews med medarbejdere samt tjek via fagforeningen og de lokale myndigheder. Derudover gennemføres to fulde interne audits to gange årligt af MASCOTs eget Social Performance Team som tjek, træning og forberedelse til de eksterne audits. Certifikatet fornyes hvert tredje år.

  MASCOT tager det sociale ansvar alvorligt

  SA8000 sikrer ikke kun, at virksomheden selv overholder nogle fastlagte etiske og sociale retningslinjer, men den pointerer også, at virksomheden har et ansvar i henhold til leverandører. Med SA8000-certificeringen forpligter virksomheden sig til også at kontrollere sine underleverandører i forhold til deres etiske, sociale og miljømæssige ansvar. MASCOT gennemfører løbende kontrol og inspektioner på basis af MASCOTs manual, og underleverandører bliver auditeret i henhold til gældende regler. Med SA8000-certificeringen tilkendegiver MASCOT, at et godt arbejdsmiljø, intet børnearbejde, ligestilling og en ordentlig løn og arbejdsforhold er af stor betydning for virksomheden.

  Læs MASCOTs rapport om social ansvarlighed i produktionen

  Løbende kontrol fra eksterne certificeringsbureauer

  Virksomheder, der har SA8000 certifikatet kontrolleres løbende af et eksternt internationalt certificeringsbureau. Hos MASCOT mener vi, at det er vigtigt med eksterne audits, da vores kunder og samarbejdspartnere på denne måde får en garanti for, at MASCOT overholder og arbejder efter at give vores medarbejdere de bedst mulige rammer og et godt arbejdsmiljø.