SA8000

Som en af Europas største privatejede producenter af arbejdstøj er det vigtigt, at MASCOT tager sit sociale ansvar alvorligt.

Ud over at fokusere på social ansvarlighed på hovedkontoret vest for Silkeborg, har MASCOT også fokus på at opfylde det etiske, sociale og miljømæssige ansvar ude i verden blandt andet i vores produktion i Vietnam og i Laos, som begge er SA8000-certificeret.

SA8000 er den mest anerkendte internationale standard for social ansvarlighed

SA 8000 er en kontrollerbar certificeringsstandard baseret på internationale arbejdspladsnormer ifølge den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner, i verdenserklæringen om menneskerettighederne og FN-konventionen om børns rettigheder. Den kendetegner virksomheder, der har medarbejdernes rettigheder og velvære i fokus. En virksomhed, der har modtaget SA8000-certificeringen, garanterer overfor omverden og egne medarbejdere et sikkert og trygt arbejdsmiljø, samt tilbyder gode arbejdsvilkår tilpasset lokale forhold.

For MASCOT er SA8000-certificeringen vigtigt, da vi derved over for omverdenen kan dokumentere det sikre og trygge arbejdsforhold, som vi har på vores fabrikker i Vietnam og Laos. Et sikkert arbejdsmiljø og gode forhold for medarbejderne er med til at forbedre arbejdsmoralen, skaber pålidelige samarbejdsaftaler med underleverandører og en forbedret kommunikation mellem lederen og den enkelte medarbejder.

Virksomheder, som opnår SA8000 kan vise og dokumentere, at de

ikke har børnearbejde
ikke har børnearbejde
ikke har tvangsarbejde
ikke har tvangsarbejde
har et godt arbejdsmiljø tilpasset lokale forhold
har et godt arbejdsmiljø tilpasset lokale forhold
har organisationsret
har organisationsret
ikke har diskrimination
ikke har diskrimination
har rimelig arbejdstid og løn
har rimelig arbejdstid og løn
har et effektivt ledelsessystem blandt andet med kontrol af underleverandørers medarbejderforhold
har et effektivt ledelsessystem blandt andet med kontrol af underleverandørers medarbejderforhold
fokus på sundhed og sikkerhed
fokus på sundhed og sikkerhed

Med SA8000-certificeringen tilslutter virksomheden sig, at man ønsker at afskaffe børnearbejde. MASCOT ønsker, at sikre alle medarbejders udvikling og hjælpe dem med at opretholde en god levestandard. SA8000-certificeringen af MASCOTs fabrikker i Vietnam og Laos dokumenterer de gode og trygge arbejdsforhold på fabrikkerne over for samarbejdspartnere og kunder.

SA 8000

MASCOT tager det sociale ansvar alvorligt

SA8000 sikrer ikke kun, at virksomheden selv overholder nogle fastlagte etiske og sociale retningslinjer, men den pointerer også, at virksomheden har et ansvar i henhold til leverandører. Med SA8000-certificeringen forpligter virksomheden sig til også at kontrollere sine underleverandører i forhold til deres etiske, sociale og miljømæssige ansvar. MASCOT gennemfører løbende kontrol og inspektioner på basis af MASCOTs manual, og underleverandører bliver auditeret i henhold til gældende regler. Med SA8000-certificeringen tilkendegiver MASCOT, at et godt arbejdsmiljø, intet børnearbejde, ligestilling og en ordentlig løn og arbejdsforhold er af stor betydning for virksomheden.

Løbende kontrol fra eksterne certificeringsbureauer

Virksomheder, der har SA8000 certifikatet kontrolleres løbende af et eksternt internationalt certificeringsbureau. Hos MASCOT mener vi, at det er vigtigt med eksterne audits, da vores kunder og samarbejdspartnere på denne måde får en garanti for, at MASCOT overholder og arbejder efter at give vores medarbejdere de bedst mulige rammer og et godt arbejdsmiljø.

Vietnam - SA8000 PDF
Vietnam - SA 8000 - PDF

Laos - SA8000 PDF
Laos - SA 8000 - PDF