Privatlivs - og cookiepolitik

  Ejer af hjemmesiden
  Hjemmesiden ejes og publiceres af: 

  Mascot International A/S

  Silkeborgvej 14
  DK-7442 Engesvang
  Danmark

  Telefon: +45 87 24 47 00

  Generel introduktion

  Når du besøger vores hjemmeside, søger job hos os eller bruger vores forskellige e-handelsplatforme, indsamler og behandler vi forskellige oplysninger om dig. Derfor er MASCOT dataansvarlig og har som sådan en række forpligtelser. For at regulere vores behandling af dine oplysninger (sikre overholdelse af gældende lovgivning), vores overholdelse af de gældende forpligtelser og for at give dig, som registreret, mulighed for at håndhæve dine rettigheder, har vi udarbejdet følgende privatlivspolitik.

  Uanset platformen (hjemmesiden, e-handel eller jobsøgningsmodul) er udgangspunktet for vores behandling, at vi respekterer enhvers ret til privatliv, og til at få personoplysninger behandlet på en lovlig, gennemsigtig og saglig måde. Alle vores behandlingsaktiviteter sker med dette udgangspunkt. I det følgende er der primært fokus på selve hjemmesiden. Detaljer for de andre platforme findes på de respektive platforme.

  Personoplysninger

  Personoplysninger er informationer der, enten alene eller i kombination med andre oplysninger, kan henføres til dig. Generelt bestræber vi os på at reducere mængden af personoplysninger, vi behandler om dig. Nedenfor følger en oversigt over de personoplysninger, vi kan indsamle og behandle, når du bruger hjemmesiden:

  • Din IP-adresse
  • Tekniske oplysninger om den enhed du bruger til at tilgå hjemmesiden
  • Din geografiske placering
  • Hvilke sider du har besøgt

  I det omfang du bruger kontaktformularen på hjemmesiden, kan vi behandle følgende oplysninger:

  • Navn
  • Mailadresse
  • Adresse
  • Arbejdsgiver
  • Informationer du frivilligt vælger at videregive til os

  Særligt om sociale medier

  Når du besøger og bruger vores sider på Facebook, YouTube, Instagram eller LinkedIn, kan vi behandle følgende personoplysninger om dig:

  • Det indhold, som du deler på vores sider
  • Din IP-adresse
  • Dine brugerinformationer
  • Informationer du vælger at videregive til os

  Bemærk at hvert sociale medie har sin egen privatlivspolitik, som du kan finde på det pågældende medies hjemmeside.

  Behandlingsformål

  Formålet med behandlingen af dine personoplysninger på hjemmesiden er at orientere om og markedsføre MASCOT som virksomhed og vores produkter, herunder at optimere brugen af vores hjemmeside og at besvare dine henvendelser.

  Hjemmel til behandlingsaktiviteterne

  I det følgende gennemgås det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger.

  Særligt om din IP-adresse, tekniske oplysninger om din enhed, din geografiske placering og dine interesser: Vi behandler disse oplysninger med hjemmel i det samtykke, du har givet direkte på hjemmesiden. I forhold til databeskyttelsesforordningen er hjemlen således artikel 6, styk 1, litra a. For flere detaljer se afsnittet ’Cookies’ nedenfor.

  Særligt om dine afgivne oplysninger i forbindelse med brug af kontaktformularen: Vi behandler disse oplysninger med hjemmel i vores legitime interesse heri. Uden disse oplysninger kan vi eksempelvis ikke besvare din henvendelse. På samme måde vil vi ikke kunne sætte dig i forbindelse med den korrekte medarbejder uden information om, hvem din arbejdsgiver er. I forhold til databeskyttelsesforordningen er vores hjemmel dermed artikel 6, stk. 1, litra f.

  Automatisk profilering og afgørelser

  MASCOT foretager ikke automatisk profilering eller afgørelser.

  Sikkerhed

  Gennem såvel tekniske som organisatoriske tiltag sikrer vi, at dine oplysninger behandles på en sikker måde og i overensstemmelse med lovgivningen. Eksempelvis er vores servere beskyttet med såvel fysisk som digital adgangsbegrænsning, vi uddanner løbende medarbejderne i IT-sikkerhed, vi kontrollerer efterlevelsen af de formulerede retningslinjer for medarbejderne angående behandling af personoplysninger og sikkerhed, vi kontrollerer efterlevelsen af de indgåede aftaler med vores databehandlere og så videre.

  Periode for opbevaring

  De behandlede oplysninger slettes, når vi ikke længere har brug for dem eller i henhold til lovgivningen. For detaljer om behandling af oplysninger indsamlet af cookies se afsnittet ’Cookies’ nedenfor.

  Videregivelse af oplysninger

  De indsamlede oplysninger om din brug af hjemmesiden videregives til tredjeparter i det omfang, disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om i afsnittet ’Cookies’. Derudover kan vi videregive dine oplysninger til tredjeparter i forbindelse med vores opbevaring og behandling af oplysningerne. Disse tredjeparter (databehandlere) behandler udelukkende de videregivne oplysninger efter vores instruks og må således ikke anvende dem til egne formål. Vores databehandlere er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning samt de databehandleraftaler, vi har indgået med dem. Som angivet under punktet ’Sikkerhed’ fører vi løbende kontrol med vores databehandlere. Vi kan endvidere videregive dine personoplysninger til databehandlere uden for EU. Eksempler herpå er koncernforbundne selskaber i Vietnam og Laos, hvor enkelte medarbejdere har adgang til dine personoplysninger. Vi har derfor indgået særskilte aftaler om behandlingen af de overførte personoplysninger. De indgåede aftaler sikrer, at behandlingen er underlagt de samme regler og krav som behandlingen i EU-land. Skabelonen for de indgåede aftaler er EU's standardkontraktbestemmelser for området.

  Rettigheder

  Som registreret har du en række rettigheder. Ved henvendelse til gdpr@mascot.dk kan du:

  • Opnå indsigt i dine personoplysninger
  • Få rettet forkerte registrerede personoplysninger
  • Med hjemmel i gældende lovgivning, få slettet personoplysninger om dig selv
  • Få udleveret dine data (dataportabilitet) med henblik på at overflytte til en anden dataansvarlig under hensyntagen til gældende lovgivning
  • Gøre indsigelse mod vores behandlingsaktiviteter
  • Få begrænset behandlingen af personoplysninger.

  Vær dog opmærksom på, at der vil være tilfælde, hvor dine henvendelser, med henvisning til gældende lovgivning, ikke kan imødekommes. Alternativt kan manglende imødekommelse skyldes de uforholdsmæssige omkostninger, din henvendelse pålægger os. Under alle omstændigheder vil du altid modtage en begrundelse for et eventuelt afslag.

  Klage

  Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du henvende dig til gdpr@mascot.dk. Alternativt kan du tage kontakt til Datatilsynet.
  https://www.datatilsynet.dk

  Medarbejdere

  Medarbejderne i MASCOT er særskilt orienteret om behandlingen af deres oplysninger.

  Cookies

  I forlængelse af formålet med behandlingen af personoplysninger bruger vi cookies på hjemmesiden.

  Hvad er cookies? Cookies er små tekstfiler, der ikke kan indeholde virus. De bliver lageret på det udstyr, du tilgår vores hjemmeside med. De gør det muligt at genkende dig og indsamle information om sider og funktioner, du besøger og benytter. Cookies kan isoleret set ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om computeren bruges af en eller flere personer

  Hvilke cookies er der på hjemmesiden? Generelt bruger vi cookies til overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Andre cookies sættes af tredjeparts-tjenester på hjemmesiden. Hvis du klikker på teksten ’Cookies’ nederst på siden, kan du få oplysninger om cookies på hjemmesiden, herunder fordelt på kategorier, information om hvornår de udløber og så videre. Listen opdateres regelmæssigt af Cookie Information.

  Hvordan afviser eller sletter du cookies? Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af browseren. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, da disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

  Nedenfor er links til vejledninger til håndtering af cookies i de mest gængse browsere:

  Chrome™ Firefox™ Safari™ Internet Explorer™ Opera™

  Har du en mobiltelefon med en browser, kan cookies også håndteres i denne.

  Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.