Miljøpolitik på MASCOTs egne fabrikker

  Omkring 75 % af det arbejdstøj, vi sender ud til kunderne, er fremstillet på vores egne fabrikker i Vietnam og Laos. Her lever vi fuldt op til de lokale myndigheders miljøpolitik, industrizonens politikker og miljøaspekterne i SA8000.

  Produkterne tager form-seamstress-Laos

  Miljøpolitikken er således baseret på dokumenter vedrørende arbejdssikkerhed, miljøkodeks og miljøkonsekvensvurdering samt SA8000-håndbogen under Social Accountability SA8000: 2014 for at give metoder til kontrol og håndtering af især normalt affald og farligt affald.

  Fabrikkerne er certificeret i henhold til SA8000 under Social Accountability International (SAI), www.sa-intl.org.

  Læs mere

  Statslige bestemmelser

  Ministeriet for naturressourcer og miljø regulerer detaljeret alt om miljøet: farligt affald, normalt affald, periodisk miljøovervågning, rapportplan, miljøkonsekvensvurdering mv.

  Industrizonernes politik

  MASCOTs fabrikker er placeret i officielle, etablerede industrizoner godkendt af Statsministeriet i Vietnam og i Laos. Alle har politikker og kontroller vedrørende affaldshåndtering. Spildevandsrensning udføres af industrizonerne og overvåges af miljøagenturer. MASCOT registrerer spildevandet (husholdningsaffald og industrielt spildevand til laboratorietest) og vandforbrug.

  Normalt affald - Farligt affald - Truck

  MASCOTs håndtering af affald

  Normalt affald

  Alt normalt affald klassificeres og sorteres i forskellige beholdere: stof, papir, tråd, beskadigede paller, beskadigede papkasser (kun hvis de er så beskadigede, at de er umulige at genbruge) og dele fra ødelagt udstyr uden farlige komponenter. Alt sorteres, og certificerede renovationsfirmaer henter affaldet efter beskrevne procedurer 2-3 gange ugentligt. Andet normalt affald såsom madaffald håndteres også i henhold til beskrevne procedurer. Der føres tilsyn med affaldshåndteringen, og såfremt der forekommer noget uregelmæssigt, rapporteres det til ledelsen. Alt affald, der kan genbruges, bliver hentet af firmaer, vi har kontrakt med, og genanvendt. Eksempelvis bliver de afskårne stofstumper fra produktionen afhentet med genanvendelse for øje. Alt genbrugsaffald er rapporteret i en rapport, der er opdelt i forskellige materialer: Bomuld, nylon, klude, papir, komposit og træ. Alt rapporteres særskilt.

  Farligt affald

  Mængden af farligt affald på MASCOTs egne fabrikker er begrænset, da produktionen primært vedrører syning. Alt farligt affald klassificeres og sorteres i separate beholdere: eksempelvis kasseret olie, klude eller materialer, der har absorberet farligt affald, metalbeholdere herunder beholdere med malerrester, blæk, medicinsk affald (herunder skarpe genstande), kasserede batterier, kasserede elektronikdele og elektronik.

  Farligt affalds-beholdere er tydeligt mærket med indholdet på engelsk og henholdsvis vietnamesisk/laotisk. Kun personer, der er uddannet i håndtering og indsamling af farligt affald, har lov til at håndtere og samle farligt affald og overføre det til affaldscontainere. Uddannede sikkerhedsrepræsentanter har ansvar for at kontrollere affaldscontainerne og overvåge den nøjagtige mængde, ligesom disse også er ansvarlige for overdragelsen af farligt affald til en autoriseret affaldsopsamler.

  Arbejdsmiljø

  MASCOT har fiber- og støvreduktionssystemer. Arbejdspladsen er ren og pæn og rengøres kontinuerligt i løbet af dagen. Arbejdstemperaturen reguleres af air condition til et indendørs maksimum på 27ºC og en fugtighed på 65%, og der er god ventilation. Støj måles og holdes på et acceptabelt niveau. MASCOT uddanner alle medarbejdere til at spare vand, energi, papir og til at holde arbejdspladsen sikker og ryddelig.