Anstændige jobs bringer mennesker ud af fattigdom

  Woman - Hver syerske er specialiseret i nogle bestemte sydiscipliner, som de mestrer til fuldkommenhed. På den måde foregår produktionen mest effektivt og næsten fejlfrit.
  Afskaf fattigdom

  Afskaf fattigdom

  MASCOT producerer i lande, hvor fattigdom nogle steder er en udfordring. Ved at tilbyde gode og anstændige jobs med en tilsvarende løn, er vi med til at højne levestandarden i disse områder. MASCOT yder dermed et væsentligt socialøkonomisk bidrag til udviklingen i de fattige lokalområder, hvor vores medarbejdere kommer fra. MASCOT udbygger løbende produktionen i Laos, således vi kan ansætte flere og dermed bidrage yderligere til den socioøkonomiske udvikling i landet. Typisk rekrutteres medarbejderne til fabrikken i de omkringliggende landsbyer, hvor fattigdom kan være til stede. For at reducere medarbejdernes omkostninger og øge deres personlige sikkerhed, tilbyder MASCOT desuden daglig transport mellem fabrikken og deres landsby.

  Ligestilling

  Ligestilling mellem kønnene

  Det 5. verdensmål fokuserer på, at der skal opnås ligestilling mellem kønnene, og at kvinders og pigers rettigheder og muligheder skal styrkes globalt set.

  Mere end 2400 af MASCOTs ansatte arbejder uden for Europa, hvor uligheden mellem kønnene i samfundet typisk er størst. Her måles eksempelvis en skæv fordeling mellem kønnene på sundhed, medbestemmelse og erhvervsaktivitet.

  På MASCOTs fabrikker i Vietnam er 86% af de ansatte kvinder. I Laos er 81% af de ansatte på MASCOTs fabrik kvinder. MASCOTs politik er naturligvis, at alle ansatte har de samme muligheder, ligesom det altid er de bedst kvalificerede personer, der ansættes, uden hensyntagen til køn. Med overvægten af kvindelige ansatte, reducerer vi uligheden mellem kønnene, idet erhvervsaktivitet er med til at øge ligestilling. Adgangen til virksomhedens gratis lægeklinik gør også, at kvindernes adgang til bedre sundhed øges.

  Anstændige jobs og økonomisk vækst

  Anstændige jobs og økonomisk vækst

  Hos MASCOT investerer vi kraftigt i innovation og markedsudvikling. Begge dele skaber vækst, og det skaber videre produktiv beskæftigelse, da MASCOTs investeringer foretages i såvel teknologi som ledelsessystemer. Det gælder ikke mindst i vores produktion i Vietnam og Laos.

  Hos MASCOTs ansatte i Vietnam og Laos øges lønningerne procentvist langt mere end de europæiske lønninger år for år. På den måde er vi hos MASCOT ikke alene med til at mindske uligheden på tværs af grænserne. Vi er også med til generelt at øge lønniveauet i de områder, hvor vi har vores fabrikker. Og med det gode arbejdsklima, vi tilbyder vores ansatte, højner vi også arbejdsstandarden i lokalområdet generelt, da øvrige arbejdsgivere i området ellers ville miste ansatte. Vi skaber anstændige jobs og giver andre aktører i lokalområdet incitament til at gøre det samme.

  Vi ansætter ’mascottere’

  Produktion

  Socialt ansvar