MASCOT Laos helt i top

  SA8000 - 2016 - Laos
  Tue, 04 Oct 2016

  Efter måneders forberedelser er MASCOT Laos nu blevet SA 8000-certificeret som den første virksomhed i Laos efter de nye skærpede kriterier i SA 8000/2014.

  De uafhængige auditører fra British Standards var fulde af lovord ved den afsluttende gennemgang af virksomheden i alle detaljer: »Vi har aldrig før set en virksomhed i Laos på dette høje niveau. Det er meget, meget positivt,« sagde lederen af auditør-teamet«, Nguyen Thu Ha ved sin fremlæggelse.

  Auditørerne havde detail-fokus på alle områder af virksomhedens drift: Løn- og arbejdsforhold, sikkerhed i alle afdelinger, HR-administration, og ikke mindst virksomhedens uddannelsesmæssige indsats.

  I henhold til de nye skærpede regler, har virksomheden blandt andet pligt til at etablere et såkaldt Social Performance Team, der har til opgave at monitorere løbende, at virksomheden overholder sine forpligtelser. Teamet opererer uafhængigt af virksomhedens ledelse og har blandt andet mandat til at fremsætte forbedringsforslag. I tilfælde af uenighed har teamet ret til at indberette sagen til de uafhængige SA8000 revisorer.

  SA8000 - Mænd & Kvinder - 2016

  De nye regler har også et langt stærkere fokus på diskrimination: Virksomheden har en særlig forpligtelse til at holde øje med dette område og skride ind, hvis der forekommer diskrimination på arbejdspladsen på grund af køn, race, seksualitet m.v.