MASCOT Laos har haft besøg af den nye laotiske minister for industri og handel

  2021_MASCOT Laos har haft besøg af den nye laotiske minister for industri og handel_<span>Sompheng Saysompheng-Poul Skov Petersen MASCOT Laos</span>
  Thu, 27 May 2021
  Sompheng Saysompheng blev for to måneder siden udpeget som ny minister for industri og handel i Laos. Som én af de første virksomheder, valgte han at besøge MASCOT sammen med en delegation af højtstående embedsmænd fra sit ministerium.

  Ud over at få et indtryk af hvorledes én af de ledende firmaer i beklædningsindustrien i Laos opererer, var han også yderst interesseret i at høre om MASCOTs indsats inden for arbejdsmiljø. Inden udpegningen til minister for industri og handel var Sompheng Saysompheng minister for arbejde og social velfærd, og han er derfor særligt interesseret i de ansattes arbejdsvilkår.

  MASCOT arbejder ikke i skiftehold og undgår så vidt muligt at arbejde overtid, således at de ansattes familie- og sociale liv ikke bliver påvirket i negativ retning. Som én af kun to virksomheder i Laos har MASCOT en SA8000-certificering for arbejdsmiljø.

  MASCOT har sin egen lægeklinik med én fuldtidslæge og to fuldtidssygeplejersker. Samme dag som ministeren besøgte MASCOT, havde yderligere én læge første arbejdsdag. Virksomheden har derfor nu to fuldtidslæger. Samtidig er MASCOT i gang med at udvide lægeklinikken, så den bliver næsten dobbelt så stor som nu. Ministeren var derudover glad for at høre, at samtlige ansatte er medlem af den offentlige sygesikring, hvilket ikke altid er tilfælde i Laos, da arbejdsgiveren skal betale 5% af de ansattes løn til ordningen.

  2021_MASCOT Laos har haft besøg af den nye laotiske minister for industri og handel_Sompheng Saysompheng-Poul Skov Petersen MASCOT Laos

  Ud over at opnå en større indsigt i, hvorledes udenlandske virksomheder opererer i Laos, var ministerens formål med besøget at få et indblik i MASCOTs indsats for forebyggelse af spredningen af COVID-19. Alle MASCOT-ansatte og gæster får deres temperatur kontrolleret ved ankomst og personer med feber bliver afvist og opfordret til at blive testet for COVID-19. MASCOT har krav om brug af mundbind for alle på fabrikken, og alle ansatte har desuden fået udleveret visir. Der er placeret håndsprit rundt omkring på fabrikken, og de ansatte opfordres til at vaske hænder mindst hver anden time.

  MASCOT har herudover opsat rumadskillere mellem spisepladserne i kantinen for at forebygge spredning af COVID-19. Derudover har virksomheden reserveret et separat rum med en hospitalsseng og toilet til brug, hvis en ansat efter ankomst til virksomheden bliver mistænkt for at have COVID-19.

  Før han afsluttede sit besøg, udtrykte Sompheng Saysompheng hans tilfredshed med den indsats, som MASCOT yder for et godt arbejdsmiljø for de ansatte og for dets implementering af forebyggende aktiviteter mod spredning af COVID-19.

  2021_MASCOT Laos har haft besøg af den nye laotiske minister for industri og handel_Sompheng Saysompheng-Poul Skov Petersen MASCOT Laos