en-61482-2

  Produkter fra MASCOT certificeret efter IEC 61482-2 beskytter, på forskellige niveauer, brugeren mod de termiske farer fra en elektrisk lysbue.

  EN 61482-2

  Beklædning, der er certificeret i henhold til IEC 61482-2, beskytter mod de termiske farer, der opstår ved en elektrisk lysbue. Under en lysbueeksplosion kan tøjet udsættes for flammer, stråling og metalsprøjt fra elektroder. Derfor er det vigtigt at være korrekt klædt på. Beklædningen skal yde tilstrækkelig isolation for at skærme mod eventuelle flammer og metalsprøjt samt isolere mod den intense varme, så du undgår andengradsforbrændinger. For at opnå fuld beskyttelse skal tøjet dække hele kroppen. Jakke og bukser skal fx bruges sammen med andet beskyttelsesudstyr herunder hjelm med ansigtsværn, beskyttelseshandsker og sikkerhedsfodtøj for at sikre det korrekte beskyttelsesniveau. Lag-på-lag beklædning øger også beskyttelsen. Derfor er du endnu bedre beskyttet, hvis du bruger brandhæmmende undertøj under dit brandhæmmende tøj.

  IEC 61482-2 certificeringen dækker over følgende to testmetoder.

  EN 61482-2

  1. EN 61482-1-1 (Åben lysbuetest)

  I denne test bliver alle stoflag i tøjet testet for dets ATPV-værdi (Arc Thermal Protection Value). Derefter tester man en beklædningsgenstand af samme stoftype mod en lysbueeksplosion, der svarer til stoffets målte ATPV-værdi. ATPV-værdien definerer den lysbueværdi/-energi, der skal til for at forårsage en andengradsforbrænding. Testen simulerer en reel ulykkessituation.

  Beklædningsgenstande testet med denne metode bliver certificeret efter IEC 61482-2 og klassificeret/certificeret ifølge testmetoden EN 61482-1-1 med en ATPV-værdi eller alternativt en EBT50-værdi (Energy Breakopen Threshold).

  EN 61482-2

  2. EN 61482-1-2 (Bokstest)

  I bokstesten bliver en stofprøve og en beklædningsgenstand af samme stoftype udsat for en elektrisk lysbue i torsohøjde for at simulere en reel ulykkesituation. Bokstesten tester, ligesom åben lysbue-testen, varmisolering, risiko for hudforbrænding (andengrads forbrænding) og tøjets funktioner efter eksponering fra en elektrisk lysbue. Testmetoden inkluderer ikke beskyttelse mod elektrisk chok.

  I bokstesten inddeles det certificerede sikkerhedstøj i klasse 1 (4 kA) og 2 (7kA), hvor klasse 2 angiver den bedste beskyttelse. Beklædningen bliver klassificeret/testet efter EN 61482-1-2 (klasse 1 eller 2).

  Hos MASCOT er produkterne certificeret i henhold til begge testmetoder eller en af dem. Du kan selv være med til at øge din beskyttelse, hvad angår lag-på-lag påklædning, beskyttelsesudstyr etc. Undervurder aldrig, hvor vigtigt det er at have inderbeklædning på, der også har en beskyttende effekt. Det er dog vigtigt at understrege, at man aldrig må sammenlægge to resultater for to forskellige produkter og konkludere, at disses sum tilsammen kan bruges som beskyttelses-grundlag.