EN 342

    MASCOTs produkter, der er certificeret efter EN 342:2017-standarden sikrer dig en høj grad af kuldebeskyttelse.

    EN 342

    Tøj, der er certificeret i henhold til EN 342:2017, sikrer dig mod kulde. Det kræver korrekt påklædning at arbejde i kolde miljøer, fordi det er vigtigt, du både er beskyttet og kan holde dig varm. Et koldt miljø er karakteriseret ved en temperatur lig med eller under -5 ° C. Dette er ikke kun målt ud fra lufttemperaturen, men også ud fra fugt og vind. Hvis der er megen vind, kan du have behov for en højere isolering, selvom temperaturen er uændret. Det er vigtigt, at arbejdstøjet holdes tørt, da beskyttelsen kan forringes, hvis tøjet bliver vådt. For at forbedre kuldebeskyttelsen og forebygge lokal afkøling, er der også behov for beklædning til hænder og fødder samt hovedbeklædning. Samtidig er det vigtigt, at tøjet er lynet og strammet til, eksempelvis omkring håndled.

    Hvert enkelt produkt med EN 342:2017 er individuelt certificeret til EN 342:2017 efter forskellige klasser. Disse klasser beskriver produktets isoleringsværdi, luftgennemtrængelighed og eventuelle vandtæthed. Bogstavet Y ved siden af EN 342:2017 piktogrammet tilkendegiver isoleringsværdien. Den vil, hos MASCOT, ikke stå ved siden af symbolet, men som udgangspunkt oven over produktinformationen. Isoleringsværdien angives i Icler værdi, men hos MASCOT omregner vi Icler værdien til clo, hvor 1 clo er lig med 0.155 m2K/W. Luftgennemtrængeligheden, beskrevet med bogstaverne AP (Air permeability), angives i klasse 1-3, hvor 3 er den højeste klasse. Det vil sige, at du med klasse 3 opnår den bedste beskyttelse mod passager af kold luft, der kan trænge gennem materialet og ind på kroppen. Dette tal står til højre ved certificeringssymbolet. Vandtæthed vises med bogstaverne WP og vil kun fremgå, hvis produktet er vandtæt. Såfremt produktet er vandtæt, vil WP være synligt på certificeringssymbolet.

    Du kan forlænge arbejdstøjets beskyttelse og levetid ved at opbevare det et tørt sted og pleje det i overensstemmelse med vaskebeskrivelsen i tøjet.